Zavidovići: Održana edukacija za proizvođače krastavca kornišona i paprike Merino

Dešavanja

Edukacija održana u Razvojnoj agenciji Zavidovići

U organizaciji opće zadruge ZA-Plod p.o. Zavidovići te u saradnji sa Razvojnom agencijom Zavidovići i firmom Semagri d.o.o. Sarajevo u Zavidovićima je 27.02.2021. godine u prostorijama Razvojne agencije Zavidovići, održana je edukacija za proizvođače krastavca kornišona i merinos paprike.

Proizvođači su bili podijeljeni u pet skupina za kornišon i jednu skupinu za papriku u cilju poštovanja epidemioloških mjera. Odziv proizvođača je bio jako dobar što potvrđuje njihovu opredjeljenost za ovu proizvodnju kao i želju za edukacijom, čime će svoju proizvodnju podići na viši nivo.

Potvrđena ovogodišnja zagarantovana cijena kornišona

Prisutnima se obratio direktor Opće zadruge ZA-Plod koji je iznio konstataciju o povećanom broju kooperanata, a zatim je potvrđena ovogodišnja zagarantovana cijena kornišona i to: I klasa – 1,50 KM, II klasa – 0,70 KM i III klasa – 0,15 KM. 

Podjela repromaterijala za kornišon počinje polovinom marta

Kooperanti su obaviješteni da izvrše prijavu svoje sadnje u registar gazdinstava u Općini Zavidovići, kao i da oni koji to nisu do sada učinili, podnesu zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje za izdavanje rješenja o paušalnoj naknadi. Podjela repromaterijala za kornišon počinje polovinom marta.

U nastavku je agronom Opće zadruge ZA-Plod Riad Muhić održao edukaciju na temu kvalitetne obrade zemljišta, pripremu gredica kao i sami prihvat sadnog materijala i sadnju kornišona. Proizvođači su već imali obilazak agronoma na terenu, a u narednom periodu tokom pripreme zemljišta će biti izvršen još jedan obilazak, a posebna pažnja će se obratiti u periodu sadnje.

Edukacija o zaštiti, osnovnoj ishrani i prihrani kornišona

Amir Kukić, agronom iz Semagri d.o.o. Sarajevo, je održao edukaciju o zaštiti, osnovnoj ishrani i prihrani kornišona. Fokus je bio na početnim radovima kako bi se oni što kvalitetnije odradili i izbjegle eventualne greške. Posebna napomena je bila na zaštiti proizvođača prilikom prskanja, kao i zaštiti pčela. Proizvođači su imali priliku čuti ispravne načine pripreme i korištenja zaštitnih sredstava kako bi se postigla puna učinkovitost prilikom primjene.

Počinje proizvodnja paprike Merinos

Grupa od petnaestak proizvođača zadruge ZA-Plod na površini od oko 1,5 hektara, ove godine počinje sa proizvodnjom paprike merinos koja se koristi u mliječnoj industriji. Ova kultura je manje intenzivna od kornišona i idealna je da se radi uporedo uz kornišone kako bi se produžila poljoprivredna sezona, a samim tim i prihod proizvođača. Paprika merinos je kao i kornišon, izvozno orjentisana kultura.

 

Zdici.info