Zavidovići, 30. maj 1910. godine - Posjeta cara Franje Josifa

Zavidovići kroz historiju

Na jučerašnji dan, prije tačno 110 godina, naš grad posjetio je austrijski car Franjo Josif.

Na proputovanju vozom od Broda do Sarajeva, car Franjo Josif došao je na željezničku stanicu Zavidoviće tačno u 10 časova ujutru. Tu mu je bio priređen svečani doček. U njegovu čast, ispred današnje zgrade Socijalnog, bio je postrojen 1. bataljon 75. pješadijskog puka austrijske vojske. Školska omladina pjevala je „narodnu himnu“ na njemačkom jeziku.

Car Franjo Josif prilikom posjete Zavidovićima darovao je 500 kruna za razvoj grada. Nakon par minuta zadržavanja na željezničkoj stanici, nastavio je svoj put prema Sarajevu. Nešto kasnije, u Beču je štapmana razglednica sa fotografijom dočeka Cara Franje Josifa u Zavidovićima.

Nakon posjete Zavidovićima, posjetio je i Visoko, gdje mu je za vrijeme kratkog boravka na željezničkoj stanici priređen i doček.

Na jedinstvenoj fotografiji dočeka u Visokom vide se i visočke djevojke koje pjevaju Carevku.

Car Franjo Josif pored Zavidovića i Visokog posjetio je tada u niz drugih gradova u Bosni i Hercegovini.

Zdici.info